Artikels AP in Tijdschriften

Artikels van Alberto in verschillende tijdschriften

 

Vleugels naar vrijheid. Open je hart en serratus anterior activering Tijdschrift voor Yoga 4/2017

De verborgen krachten van het hart Yoga International 3/2017

De zachtheid en de kracht van het hart als bron voor heling, eenheid en harmonie  Tijdschrift voor Yoga 1/2017

Zich openen en loslaten. Het slagveld van Kurukshetra Yoga International 2016

Surya Mudra Tijdschrift voor Yoga 3/2016

Lach en open je hart De YogaKrant 2015

Prana Yoga Flow Bliss 10/2010

‘Yoga, milieu en duurzame ontwikkeling: save the planet en bewustzijnssprong’ Tijdschrift voor yoga 2/2008

‘Prana Yoga Flow, de yoga van het pulseren van de levenskracht’ Tijdschrift voor Yoga 3/2008

Open je hart en leef vrij   Yoga Magazine 2007

Radio interview
met Alberto over yoga en het boek Prana Yoga Flow, 2010 

 

Yoga boeken, themaboeken en ander yoga cursusmateriaaal